Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Projekt „Integracja bez granic poprzez sport i turystykę” (Integrace bez hranic skrze sport a turistiku) CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001538 realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INNTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Partnerem wiodącym projektu jest: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu (PL).
Partnerem projektu są: Základní škola Krnov (CZ), KČT odbor Krnov (CZ).
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 9 kluczowych działań – będą to wspólne imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne.
Czas trwania projektu: 01.05.2018 r. – 31.03.2019 r.
Do poszczególnych kluczowych działań projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele innych organizacji sportowych i turystycznych z terenu województwa opolskiego oraz z Czech (powiat Bruntal i Jesenik).

Projekt realizowany jest z Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A W Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.