Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Partner wiodący projektu:

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu (PL)

Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu polega na upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, która obecnie realizowana jest w obszarach:

  • sportu dzieci i młodzieży (Igrzyska Szkół Wiejskich w grach zespołowych i lekkoatletyce, masowe imprezy sportowe – biegi przełajowe, uliczne, mitingi lekkoatletyczne, turnieje piłkarskie – Piłkarska Kadra Czeka, turnieje szachowe, akcje rekreacyjno-szkoleniowe „łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży „sportowe wakacje”),
  • sportu wysokokwalifikowanego (wspieranie wiodących klubów sportowych o strategicznym znaczeniu dla regionu - osiągających wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych; łucznictwo, zapasy, badminton, lekkoatletyka, kolarstwo, karate, jeździectwo, taekwondo, piłka nożna kobiet, hokej na trawie kobiet. Współorganizacja imprez sportowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim w wiodących dyscyplinach sportowych),
  • sportu osób niepełnosprawnych (organizacja Igrzysk - letnich i zimowych dla osób niepełnosprawnych – imprez integracyjnych z nastawieniem na aktywizację ruchową osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja wyjazdów osób niepełnosprawnych na Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które biorą udział w konkurencjach bloku integracyjnego igrzysk,
  • sportu osób w wieku „senioralnym” (tworzenie grup treningowych „aktywny senior” prowadzących regularne zajęcia polegające na aktywności ruchowej osób w wieku 50+, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla seniorów w tym propagowanie Nordic Walking),
  • sportu masowego (pomoc i współfinansowanie festynów sportowych dla mieszkańców wsi organizowanych przez LZS-y – imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym mającym na celu aktywizacje sportową).

Gwarancją prowadzonej działalności jest jej stabilne finansowanie – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu na możliwie szeroką skalę uczestniczy w różnego rodzaju programach dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie. Poważny udział w finansowaniu zadań statutowych Zrzeszenia mają składki członkowskie. Ponadto Zrzeszenie korzysta ze środków unijnych – realizując projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu Pradziad. Przy organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych Zrzeszenie LZS pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy projektu:

Základní škola Krnov (CZ)

Podstawowa Szkoła w Krnowie organizuje wiele imprez sportowych i kulturalnych. Szkoła realizowała czesko-polski projekt „Muzyka bez granic 2013” wspierany w ramach Euroregionu Pradziad (Ogólne wydatki projektu 154 018 CZK). Szkoła uczestniczyła też w projektach wspieranych Okręgiem Morawsko-śląskim, europejskim funduszem socjalnym, ministerstwem szkolnictwa itd. Szkoła dofinansowana jest z budżetu Miasta Krnowa i Ministerstwa Szkolnictwa.

Klub Českých Turistů Krnov (CZ)

Klub Czeskich Turystów w Krnovie swoją działalność opiera na organizacji imprez turystycznych mających charakter rekreacyjny. Działanie klubu skierowane jest zwłaszcza na piesze wycieczki po celach turystycznych.Klub dofinasowany jest zwłaszcza z opłat członków, darów od sponsorów i działań własnych. Klub organizuje wycieczki i regularne imprezy jak przykkadowo Krnovská padesátka.

Projekt realizowany jest z Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A W Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.